• no
    • et
    • en
    • fi
    • da
    • sv

Om foretaket

Lumav er en pålitelig utviklingspartner som tenker med i din forretning og gjennom skaping av e-handelsløsninger har som mål å sikre kunden vekst gjennom kvaliteten på den tekniske løsningen og forretningsmessige råd.

Vi er en av fire utvalgte offisielle Magento-partnere i Baltikum og den eneste Magento-partneren basert på estisk kapital.

tiimitöö

Lumav

Vi tilbyr forretningsanalyse, analyse av brukergrensesnitt og utførelse, teknisk analyse og utførelse. I tillegg tilbyr vi ettersalgsvedlikehold og analysebasert vekstorientert utvikling. Vi er en av fire utvalgte offisielle Magento-partnere i Baltikum og den eneste Magento-partneren basert på estisk kapital.

Selskapet har totalt ti års erfaring med programmering av lager-, produksjons- og regnskapsprogramvare og skaping av ulike grensensnitt. Vi takler også de mest komplekse tekniske utfordringene ved e-handel.

Visjon

Visjon

Vår visjon er å være en ledende leverandør av e-handelsløsninger i Norden.


Misjon

Misjon

Å sikre vekst og effektivitet i e-handelen ved å være en teknisk kapabel utviklingspartner som tenker forretningsmessig sammen med kunden.


Verdier

Verdier

Lumav bygger sitt arbeid på tre grunnverdier:

Resultatorientering – i samarbeid med kunden tenker vi på hvordan målene kan oppnås. Vi skaper e-handelsløsninger innrettet på vekst.

Omsorg – vi bryr oss om våre kunder, partnere og ansatte.

Læring – vi holder oss oppdatert på trendene i e-handel og er åpne for å tilegne oss nye kunnskaper. Vi skaper prosesser som gir resultater og svarer til våre kunders og ansattes forventninger.

Team

Team

Alle foretaks styrke er de ansatte. Lumavs team forener både forretningsmessig, kreativ og teknisk kompetanse. Selskapet sysselsetter mer enn 60 personer og de ansatte har totalt 14 Magento-sertifikater. Teamet inkuderer en praktiker og strateg med 20 års ledererfaring innen e-handel og en leder med 15 års erfaring med teknisk utforming av netthandler. Våre utviklere har arbeidet i Magento siden 2013 . Huset har også egen designkompetanse.

Vi står på for at alle våre ansatte skal ha god opplæring og motivasjon og passer på at de har gode arbeidsvilkår.


Historie

Historie

Lumav Commerce OÜ ble virkeliggjort av Silver Kallas i 2009 da han ønsket å bruke sin 5-årige erfaring med utvikling av økonomiprogrammer i egen næringsvirksomhet. De første fire årene ble det videreført utvikling av økonomiprogrammer, skapt web-baserte infosystemer og arbeidet med grensenitt mellom ulike plattformer og programmer.

Gjennombruddet i det lille selskapet med fem ansatte kom i 2013 da den første nettbutikken ble laget med Magento og det ble konkludert at det er den beste løsningen for en ambisiøs netthandelløsning. Lumav begynte å fokusere kun på bygging av nettbutikker i 2015 og gikk inn i en periode med rask vekst som varer fram til i dag. De neste fire årene vokste staben fra fem til tretti ansatte og den raske veksten har de tre siste årene blitt anerkjent med Gaselle fra næringsavisen Äripäev.

Tilegnelse av Magento-plattformen ble satt som prioritet, og i 2015 oppnådde selskapet de første sertifiseringene. Det som den gangen het Aedes var også en av de første utviklerne i Estland som begynte å utvikle nettbutikker for den nye Magento 2-plattformen.

I 2018 anerkjente Magento Lumav Commerce som sin offisielle partner. Som resultat av strategiprosessen ble det samme år bestemt at man skulle arbeide for å bli noe mer enn bare en partner som tilbyr gode tekniske løsninger. For å oppnå dette tilbys det også strategiske konsulenttjenester for å oppnå selskapets forretningsmål. Vi kan med stolthet kalle oss en totaltilbyder for e-handelstjenester.


Om Lumav

Om Lumav

Navnevalget Lumav Commerce kommer fra det estiske adjektivet „lummav“, som betyr mystisk, uforklaring og fortryllende i positiv forstand. Dette ordet er i mange eventyr brukt for å beskrive det folk føler når de opplever noe ekstraordinært vakkert som også endrer noe til det bedre i deres liv. Ofte er dette knyttet til et mystisk lys, og om vi leker videre med ord kan “lumav” også tolkes som noe som stråler fortryllelse.

Scroll to top

TA KONTAKT
Lumav - Magento Partner

Som sertifisert Magento-partner tilbyr vi kundene de beste løsningene som sikrer bedriftens vekst.